Balıkların duyguları ve bilinci olabileceği keşfedildi

Yapılan yeni bir araştırmada incelenen balıkların stres durumunda verdikleri tepkilerin bilinçle alakalı olabileceği sonucuna varıldı.

Proceedings of the Royal Society of London, Biological Sciences’da yayımlanan yeni bir araştırma, balıkların duygulara ve bilince sahip olabileceğini gösterdi. Araştırma, balıklarda gözlem yaparak stres altındaki balıkların vücut ısılarının arttığını gösterirken, bunun daha önce bilinçle alakalı görüldüğü söyleniyor.

Şimdiye kadar “duygusal ateş” denen bu durumun yalnızca memeliler, kuşlar ve kimi sürüngenlerde görüldüğü, ancak balıklarda hiç görülmemiş olduğu belirtiliyor.

Deneyin 72 balıkla yapıldığı, balıkların iki gruba ayrılıp çeşitli testlerin gerçekleştirildiği aktarılıyor.

Bilim insanlarının balıkların bilince sahip olup olamayacağı konusunda ayrıma düştüğü, kimi bilim insanları balıkların beyni basit olduğu için bilinçli olamayacaklarını düşündüğü, ancak kimi bilim insanlarınınsa beynin boyutuna rağmen balık beyninde yapılan incelemelerin memeli beynine yakın yapıları olduğunu gösterdiğini belirttikleri söyleniyor.