4. Uluslararası Canik Sempozyumu

Kültürde Marka Kent olma yolunda hızla ilerleyen Canik Belediyesi çağdaş belediyeciliğin yanı sıra şehrin kültürel ve sosyal değerleri ve tarihi dokusunu ortaya çıkarmak adına her yıl düzenlediği Uluslararası Canik Sempozyumu’nun bu yılki konusu ” Geçmişten Günümüze Çocuk ve Şehir” olarak belirlendi.

15-17 Mayıs tarihleri arasında Canik Kültür Merkezi‘nde gerçekleşecek olan sempozyum zengin ve güçlü akademik bir kadro ile hazırlanıyor. Sempozyuma katılanlar tarihin ilk dönemlerinden itibaren başta Samsun-Canik mevki olmak üzere dünyanın bir çok toplumunda ve yöresinde şehirlerin tarihsel gelişimi ve dokuları, sosyal yaşamları, kültürel mirasları ve şehir hayatında çoçukluk konuları üzerine yoğun bir inceleme,araştırma ve bilgi edinme fırsatı edinecek.
Sempozyumun genel alt başlıkları ise;

Roma ve şehir
İslamiyetten önce Türklerde şehircilik anlayışı
Orta Asya’da Türk şehirleri
Osmanlı şehirleri ve karakteristiği
Balkanlarda Türk şehirleri
Tanzimat ve kentsel dönüşüm
Batıda ve Osmanlıda belediyecilik
Cumhuriyetin ilk yıllarında şehir imar çalışmaları
Şehir ve miras
Şehir ve kültür
Şehir ve din
Şehir ve çocuk
İlkçağda çocuk
Ortaçağ batı ve doğu toplumlarında çocuk
İslam ve çocuk
Osmanlıda çocuk
Savaş ve çocuk
Çocuk eğitimi
Terörün hedefinde çocuk
Göç ve çocuk
Şeklinde sıralanabilir.

Sempozyum Ne Zaman Nerede?
Tarih: 15-17 Mayıs tarihleri arası
Yer : Canik Kültür Merkezi

Samsun Etkinlik