IV. Murat, Nisan ayında sahnede (26 Nisan)

Yeniçeri ve Sipahilerden asiler, Topal Recep Paşa’nın himayesinde Hüsrev Paşa’nın azledilmesini bahane ederler ve Topkapı Sarayı’nı basarak Sultan Murat’ı ayak divanına çağırırlar. Sultan Murat ile yüz yüze görüşmek isten asilerin amacı, devletin ileri gelenlerinden bazılarının kendilerine teslim edilmesidir.

IV. Murat, Hafız Paşa’yı görevden alır ama öldürülmesine razı olmaz. Ayaklanmanın elebaşı Topal Recep Paşa zorbaların baskısıyla sadrazam yapılır. Padişah’ın annesi Kösem Sultan ise Recep Paşa ile işbirliği yapmaktadır. Asiler eski sadrazam Hafız Paşa´yı istediklerinde padişah ona kaçmasını söyler ancak Hafız Paşa padişahı güç durumda bırakmamak için kaçmayı kabul etmez. Çocuklarını padişaha teslim eden paşa kendini feda eder.

Zorbaların elebaşı Recep Paşa, Kösem Sultan’la Sultan Murat’ın tahttan indirilmesini görüşür. Kösem Sultan da buna razıdır ancak Murat’ın yerine kendisinden doğma, şehzade Kasım’ın tahta geçmesini şart koşar.

26 Nisan 2014 Cumartesi Saat 20.00’de Samsun Devlet Opera ve Balesi Büyük Salon’da

ef1012s01

ef1012s06

ef1012s08

ef1012s11