MOBİGEN Projesi Kursiyer Başvuruları Başladı

“MOBİGEN: Mobilya Sektöründe Genç İstihdamının Arttırılması Projesi” kapsamında mobilya sektörü için; özgün ve modern tasarımlar yapabilen üniversiteliler aranıyor…

Ondokuz Mayıs Üniversitesi resmi sitesinden yapılan açıklamada; “Ondokuz Mayıs Üniversitesinin başvuru sahibi olduğu, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)-IV Bileşeni ile Yatırım Sektörlerinde Genç İstihdamının Desteklenmesi (PYE II) programı kapsamında, EuropeAid/133936/M/ACT/TR/414 referans numaralı “MOBİGEN: Mobilya Sektöründe Genç İstihdamının Arttırılması Projesi” hibe almaya hak kazanmıştır.”
Bu projenin amacı ülkemizde ve ilimizde markalaşmayı ve ihracatı hedefleyen mobilya sektörü için; özgün ve modern tasarımlar yapabilen ve bu sektörle ilgili güncel yazılımları kullanabilen bireyler yetiştirmek ve bunları iş gücü piyasasına kazandırmaktır. Bu kapsamda üniversite mezunu 20 kursiyere 8 ay sürecek mesleki ve teknik eğitimler verilecek ve %75 oranında istihdam garantisi sunulacaktır.

Bu kapsamda, hedef grupta aranacak şartlar;

– En az üniversite mezunu (iki yıllık Meslek Yüksekokulu veya Lisans mezunu) olmak
– 29 yaşını aşmamış olmak
– İngilizce dil seviyesini veya durumunu gösteren bir belge

Başvuru için gerekli belgeler;

1. Mezuniyet belgesi veya diploması (noter tasdikli)
2. Nüfus cüzdani örneği
3. İŞKUR kaydı
4. Referans mektubu (tercihen)
5. Özgeçmiş


Son Başvuru Tarihi: 19 Nisan 2016

Online Başvuru :

http://ais.uzem.omu.edu.tr/ adresi üzerinden alınacaktır.

Elden Başvuru :

“MOBİGEN” Proje Ofisi,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
55139 Kurupelit/SAMSUN

İletişim : info@mobigen.org
GSM : 533 305 63 87

Samsun Etkinlik