Sağlık Ekipmanları Sektöründe İnovasyon ve Tasarım Yarışması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi  tarafından Bilimsel ve Teknolojik gelişmenin dinamiğini oluşturacak bilim insanlarını sanayide aktif hale getirmek amacıyla; “2. OMÜ Ar-Ge Proje Pazarı” düzenlenecektir.

“Sağlık Ekipmanları Sektöründe İnovasyon ve Tasarım Yarışması”
Amacı: Türkiyedeki proje fikirleri ile ilgili olarak, bölgede bilgi ve görüş alışverişini sağlamak, Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşmasına ortam hazırlamak, üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirmek, bölgedeki akademisyenleribilinçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğine farkındalığı artırmak, akademisyenlerde proje kültürü oluşturmak ve ülkemizde bilimsel ve teknolojik gelişmenin dinamiğini oluşturacak bilim insanlarını sanayide aktif hale getirmek amacıyla; “2. OMÜ Ar-Ge Proje Pazarı” düzenlenecektir.
“Ar-Ge Proje Pazarı” ile profesyoneller ve sanayiciler bir araya getirilmesi sağlanmaktadır. Akademik ve bilimsel araştırma faaliyeti yürüten üniversite, araştırma merkezi ve firmalar, sanayiciler ile profesyonel olarak bu işle ilgilenen herkesin projelerinin sanayiye kazandırılması amacıyla düzenlenen etkinlikte, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda belirlenerek yapılması istenen Ar-ge projeleri, kategori ayrımı olmaksızın ele alınması amaçlanmaktadır. Yarışma sonunda, projeleri seçilen araştırmacı ve akademisyenlerin projelerini sunabileceği ve sanayicilerle bir araya gelerek bire bir ikili görüşme olanağına sahip olacakları bir sergi düzenlenecektir.

2. OMÜ Ar-Ge Proje Pazarı Tarihi: 5 Kasım 2015Perşembe

2. OMÜ Ar-Ge Proje Pazarı Tarihi: OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

2. OMÜ Ar-Ge Proje Pazarı Danışma Kurulu:

  • OMÜ Rektörü; Prof. Dr. Hüseyin AKAN
  • OMÜ Rektör Yardımcısı; Prof. Dr. Şenol EREN
  • OMÜ Müh. Fak. Dekanı; Prof. Dr. Fehmi YAZICI
  • OMÜ Tıp. Fak. Dekanı; Prof. Dr. Süleyman KAPLAN
  • OMÜ Genel Sekreteri; Doç. Dr. Talip KAHYAOĞLU
  • OMÜ Proje Y. Ofisi Bşk.; Yard. Doç. Dr. Sema ARIMAN

OMÜ Proje Pazarı Hedef Kitle: Tasarım ve İnovasyon yarışması, Sağlık ekipmanları sektörü ile ilgili proje fikri olan firmalara, öğrencilere ve akademik çalışmalarını yürüten tüm akademisyenlere ve girişimcilere açık olacaktır.
Tasarım ve İnovasyon Yarışması Ödülleri: Proje pazarında dereceye giren projelere; birinciye 8 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 2 bin TL ödül verilecektir.

OMÜ 2. Ar-Ge Proje Pazarı 5 Kasım 2015 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre Kültür Merkezinde yapılacaktır. Başvuru için projepazari.omu.edu.tr/

Samsun Etkinlik